ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > Informace k nástupu žáků 1. stupně školy

Informace k nástupu žáků 1. stupně školyDatum konání:
19.5.2020
Datum ukončení:
25.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k harmonogramu otevírání škol mají žáci 1. stupně základních škol nastoupit 25.5.2020 k presenční výuce. Nebude se jednat o běžnou výuku. Žáci, kteří přijdou do školy, budou plnit stejné úkoly, které doposud plnili doma s rodiči. Účast žáků nebude povinná. Ministerstvo školství vydalo doporučení, jak postupovat v rámci ochrany zdraví do konce školního roku 2019/2020. Materiál je k dispozici v příloze níže. Prosíme o prostudování. Jedním z důležitých bodů je povinnost zákonného zástupce žáka vyjádřit zájem o docházku do školy, pro 1. stupeň do 18.5. 2020. Učiňte tak prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na kterou Vám přijde zpráva od zástupkyně ŘŠ. V odpovědi prosím uveďte, zda máte zájem pouze o dopolední výuku, nebo o dopolední i odpolední docházku.

1/Od 25.5.2020 musíme stanovit školní skupiny při počtu max. 15 žáků ve skupině na celou provozní doby školy od 7:30 do 16:00. Žáky ve skupině nelze měnit, mohou pouze dříve odcházet . Dle organizačních možností stanovíme školní skupiny. Jedna možnost je stanovení školních skupin dle dosavadních tříd. Druhou možností je stanovení školních skupiny napříč jednotlivými třídami. Vše závisí na počtu přihlášených žáků ke vzdělávání a na povinnosti zajištění distančního vzdělávaní pro nepřihlášené. Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky do 30.6.2020 a o rozdělení do skupin rozhoduje ředitel školy. Časový harmonogram začátku a konce vzdělávacích aktivit stanoví ředitel školy a bude u každé skupiny jiný, aby se žáci nemohli shlukovat.

2/ V rámci hygienických opatření upozorňujeme, že na cestu do školy a ze školy a pohyb ve škole se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky - rouškou

- dodržení odstupu 2 metry 

3/ Pro vstup do školy a pobyt žáků ve škole platí obecně pravidla stanovená doporučením MŠMT ( viz. příloha). Dle počtu přihlášených žáků organizačně zajistíme dle specifik školy

4/ V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován odstup mezi žáky.

5/ Vzhledem k hygienickým opatřením týkajících se provozu domovů pro seniory řešíme možnost stravování ve školní jídelně (žáci by neměli opustit areál školy – krajní možnost obědových balíčků z domova, popř. bez odpoledního vyučování).

 6/ Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a podepsat seznámení s rizikovými faktory u osob viz. příloha níže. S tímto podepsaným dokumentem bude žákovi umožněn vstup do školy za podmínek stanovených výše zmíněným doporučením. Vytiskněte si prosím toto čestné prohlášení, vyplňte a v pondělí 25.5.2020 ho dítě odevzdá učiteli. Bez tohoto prohlášení není vstup do školy možný. Žák musí mít dvě roušky a igelitový sáček na jejich uskladnění.

Děkujeme za pochopení. Chápeme, že některá opatření jsou pro účastníky nepříjemná, ale pokusíme se vše společně zvládnout.

Mgr. Václav Sychra

ředitel školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - nutné při prvním vstupu do školy

Ochrana zdraví - metodický pokyn