ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > EU peníze školám

EU peníze školám

EU.jpg

Projektový záměr:
    Projekt „Cesta do života“ vychází ze školního vzdělávacího plánu s názvem „Škola, cesta do života“, a je sestaven tak, aby reagoval na potřeby školy, jak v oblasti materiální, tak kurikulární. 
  Převážnou část finančních prostředků z projektu budeme směřovat do oblasti ICT, jež se v dotazníkovém šetření učitelů ukázala jako nejvíce problematická. Mezi priority patří vybudování a dovybavení nové PC učebny tak, aby plně vyhovovala potřebám školy, a to nejen pro výuku ICT. Nová učebna bude disponovat 20 pracovními stanicemi (8 stanic z prostředku projektu) + 1 učitelskou stanicí + nový server (zakoupen z prostředků projektu). V rámci ICT chceme též pořídit 3 – 4 interaktivní tabule tak, aby každá třída I. stupně disponoval tímto inovativním prostředkem pro výuku, případně do 1 třídy na II. stupni. V souvislosti s pořízením interaktivních tabulí předpokládáme proškolení všech pedagogických pracovníků školy pro práci s touto technikou.
 Mezi další cíle projektu patří zefektivnění výuky anglického jazyka v současné 7. třídě (2010/2011), kterou navštěvuje 22 žáků. V následujících dvou školních letech tuto třídu rozdělíme jednu vyučovací hodinu týdně na dvě skupiny.
  Další skupinou cílů je zkvalitnění materiálního vybavení školy napříč podporovanými oblastmi dle požadavků učitelů (nové učebnice, slovníky Aj, ozvučovací technika, skříň na chemikálie, atlasy, výukový SW, ...)
 Dále chceme podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci všech podporovaných oblastí projektu a též program primární prevence.
 Výstupy projektu budou dotčeni všichni žáci naší školy, stejně jako všichni učitelé. Nejvíce dotčenou skupinou projektem budou žáci 3., 4. a 5. třídy (v následujících 2 letech), do kterých budou pořízeny interaktivní tabule. Další skupinou budou žáci 2. stupně, na kterém bude vybavena nová PC učebna, dále navíc žáci současné 7. třídy díky individualizaci hodin anglického jazyka.
  Konečným výsledkem projektu bude nová vyhovující PC učebna s pracovní stanicí pro každého žáka, všechny třídy I. stupně vybavené interaktivní tabulí, zlepšení materiálního vybavení školy.
  Výslednou podobou projektu dosáhneme zvýšení dovedností žáků a učitelů při práci s ICT technikou, v rámci současné 7. třídy předpokládáme zvýšení komunikačních schopností v anglickém jazyce.

 V rámci projektu EU peníze školám jsou vypracovány sady výukových materiálů, které zájemcům na požádání zašlou učitelé, kteří je vypracovali. V případě problémů se zasláním materiálů kontaktujte vedení školy.

Vypracované sady výukových materiálů:

Šablona: Název sady: Autor:
Inovace a zkvalitnění výuky - cizí jazyky Výukové materiály pro I. stupeň Jitka Kufnerová
  Slovní zásoba NJ pro 8. a 9. třídu Marcela Jiskrová
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Protokoly laboratorních prací Př a Ch 6.-9. třída Petra Hospodková
  Chemie pro 8. ročník Petra Hospodková
  Matematika pro II. stupeň Stella Kubásková
  Zpěvník pro I. stupeň Helena Jarkovská
  Hry na Český jazyk pro I. stupeň Helena Jarkovská
  Vyvozování hlásek a písmenek Aneta Kuřová
  Matematika pro I. stupeň Michaela Veselá
  Český jazyk pro I. stupeň Michaela Veselá
  Rozvoj čtenářských dovedností v 1. a 2. třídě Aneta Kuřová
  Anglické písničky Jana Sychrová
  Slovní zásoba  a gramatika pro 6.-9. třídu Václav Sychra
  Rozvoj receptivních a produktivních schopností v Aj Václav Sychra

Inovace a zkvalitnění výuky - matematická gramotnost

Matematika pro II. stupeň (konstrukce, rovnice, grafy fcí)

Stella Kubásková
  Matematika – I. stupeň Helena Jarkovská, Aneta Kuřová
Inovace a zkvalitnění výuky - přírodní vědy Zeměpis pro II. stupeň Petra Hospodková
  Geologie pro 9 ročník Petra Hospodková
  Kvízy, křížovky, testy k opakování učiva Aleš Hanzl
  Fyzika - II. stupeň Dagmar Radošová