ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > Hygienická opatření

Hygienická opatřeníDatum konání:
1.9.2020
Datum ukončení:
31.12.2020

Manuál pro žáky a rodiče ZŠ Sloupnice – hygienická opatření Covid19 školní rok 2020-2021

  1. Při příchodu do školy si žák desinfikuje ruce.
  2. V šatně se přezuje a uloží obuv.
  3. Ve třídě si 20 až 30 s umývá ruce a poté je osuší papírovým ručníkem, který hodí do koše.
  4. Žáci a osoby s příznaky infekční choroby (kašel, rýma, průjem, teplota…) mají vstup do budovy školy zakázán.
  5. V případě nevolnosti a náhlého příznaku infekčního onemocnění žák tuto skutečnost ihned hlásí vyučujícímu, který informuje zákonné zástupce žáka. Žák je umístěn do izolační místnosti v přízemí školy, kde setrvá do vyzvednutí zákonnými zástupci.
  6. V případě výskytu onemocnění Covid19 se postupuje podle pokynů KHS. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky a zákonné zástupce prostřednictvím elektronické ŽK (DM software) a webových stránek školy.
  7. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
  8. Ve školní jídelně je zakázáno samoobslužné vydávání obědů, žáci si před vstupem desinfikují ruce a dodržují doporučené rozestupy.
  9. Vzhledem k doporučení o omezení vstupu cizích osob do budovy školy a k minimalizování vytváření smíšených skupin nebudou v budově školy probíhat kroužky SVČ Litomyšl.