ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > Opatření od 25. 1. 2021

Opatření od 25. 1. 2021Datum konání:
25.1.2021
Datum ukončení:
14.2.2021

Výuka od 25.1.2021 a předávání vysvědčení

Žáci 1.-2. třídy již absolvují běžnou prezenční výuku ve škole. Žáci 3.-9. třídy se zatím dle nařízení vlády vzdělávají z domova. Dle manuálu MŠMT z 23.9.2020 mají žáci výuku rozdělenou na synchronní ( s učitelem online) a asynchronní, kdy plní a odesílají zadané úkoly. U žáků 1. stupně by synchronní výuka neměla přesáhnout jednu hodinu denně. Žáci 3.-5. třídy se budou učit distančně dle domluvy s třídním učitelem. U žáků druhého stupně by neměla přesáhnout tři hodiny za sebou. Vzhledem k tomu, že návrat do škol zejména žáků 2. stupně je nejistý, přidali jsme od 25.1.2021 do rozvrhu některé předměty, které jsou zveřejněné i v elektronické žákovské knížce. 

  1. třída

Třída je rozdělená na dvě skupiny stanovené vyučujícím. V týdenním rozvrhu hodin jsou uvedeny všechny předměty, které vyučující zapisuje do týdenního přehledu hodin spolu s probranou látkou

 

  1. třída

8:00 – 10:00 online výuka s přestávkami dle potřeb dětí, rozvržení předmětů dle aktuálních probíraných témat a nutnosti procvičování – český a anglický jazyk, matematika, vlastivěda a přírodověda

 

  1. třída

8:00 – 10:00 online výuka Po, Út, St, Pá – český a anglický jazyk, matematika, ve čt – vlastivěda a přírodověda

13:00 – 14:00 – individuální konzultace v délce cca 15 minut pro každého žáka. Žáci znají rozpis individuálních termínů na konzultace.

 

6.-9. třída

Distanční výuka dle rozvrhu hodin (viz. příloha) posílená o další předměty popř. hodiny.

 

Předávání vysvědčení za 1. pololetí

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Rozvrh VI.-IX. třída