ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > OPATŘENÍ OD 30.11.2020

OPATŘENÍ OD 30.11.2020Datum konání:
30.11.2020
Datum ukončení:
12.12.2020

Od pondělí 30.11.2020 je umožněna prezenční výuka žáků 1.stupně a IX. tříd a prezenční výuka žáků 2. stupně rotačně (střídavě). V lichých týdnech bude probíhat prezenční výuka VI. a VII. ročníku, v sudých týdnech VIII. ročníku. V týdnech, kdy žáci daného ročníku nebudou přítomni ve škole, bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu v eŽK.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením, především k nutnosti zachovat homogenní skupiny (třídy), které by se nemají potkávat, jsme upravili organizaci výuky, školní družiny a vydávání obědů ve školní jídelně následovně:

1. Žáci 1.stupně budou celé dopoledne ve svých třídách převážně se svým TU. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin v eŽK, bez TV a HV. Začátek výuky pro všechny třídy je v 7:30. Odchod na oběd (ukončení výuky pro žáky, kteří na oběd nechodí):

  • I .třída - 10:45
  • II třída - 11:05
  • III. třída - 11:25
  • IV. třída - 11:45
  • V. třída - 12:05

Po obědě I. a II. třída odchází s vychovatelkami ŠD, žáci III.-IV. ročníku odchází z oběda s TU, žáci III. třídy si přebírá učitel suplující ve ŠD, žáci IV.třídy zůstávají s TU do 12:50, pokud je potřeba (odjezd autobusu). Žáci V. třídy odcházejí z jídelny sami.

2.Vydávání obědů pro žáky 2. stupně:                                                                                                          Vzhledem k nutnosti dodržet homogenitu skupin a zamezit potkávání žáků různých skupin, musíme z časových a prostorových důvodů přistoupit k vydávání obědů pro žáky 2. stupně pouze do jídlonosičů. Pokud máte o odebírání obědů zájem, prosíme o jejich včasné objednání. Žáci 2. stupně na prezenčním vzdělávání nebudou mít přístup do školní jídelny povolen. Vždy ráno před vyučováním odevzdají podepsané jídlonosiče do připravených boxů umístěných v prvním poschodí před učebnou informatiky. Prosíme o podepsání všech částí jídlonosiče, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Dovoz obědů bude zajištěn provozními zaměstnanci školy. Žáci si při odchodu ze školy vyzvednou jídlonosič s obědem opět z boxu před učebnou informatiky.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy odebrat od 12:30 do 12:40.

3. Žáci 2.st. nemají odpolední vyučování, protože není možné zajistit udržení homogenních skupin o polední přestávce. Odpadají hodiny TV, HV a PČ (vaření). Zbylé hodiny jsou přesunuty na 6.VH, která bude probíhat od 12:05 do 12:50. Pro obědy si žáci 2.st. do školní jídelny budou chodit s jídlonosičem k výdejnímu okénku naproti vchodu.

4.Ranní školní družina pro žáky I.-IV. třídy bude zajištěna od 6:30. Žáci čekají na vyučování ve svých třídách pod dozorem vychovatelky ŠD na chodbě. Odpolední družina pro žáky I. a II. třídy je zajištěna dle provozní doby ŠD v jednotlivých odděleních. Odpolední družina pro žáky III. ročníku bude zkrácena do 15 hodin a bude probíhat ve III. třídě a zajištěna dohledem suplujících učitelů. Odpolední družinu pro starší žáky není možné zajistit.

5. O přestávkách se žáci zdržují se svých třídách, s výjimkou použití WC (jednotlivci).

6. Žáci V.-IX.třídy mohou v 7:00h do školy, nečekají před školou, neshromažďují se, v šatně se rychle převléknou a přezují za dodržení bezpečnostních opatření (roušky a 2 m rozestupy) a odcházejí do svých tříd.  

 

Informace k provozu základní školy od 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství