ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > Volby do školské rady

Volby do školské radyDatum konání:
9.10.2020
Datum ukončení:
23.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že školský zákon (561/2004 Sb.) ukládá zřizovateli škol zřizovat na základních školách školskou radu, dovoluji si Vás požádat o spolupráci.

Co je to školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Rada Obce Sloupnice, která zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Na základě rozhodnutí Rady Obce Sloupnice má školská rada šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady jsou tři roky a jednání se uskuteční minimálně dvakrát ročně.

Jaké jsou úkoly školské rady?

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávu České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Časový program voleb zákonných zástupců nezletilých žáků:

 1. 21.9.2020      - základní informace s návratkou
 2.   5.10.2020     - návratka s návrhy na kandidáty
 3.   9.10.2020     - předání hlasovacích lístků s kandidáty
 4. 23.10.2020    - korespondenční volby

Volby proběhnou korespondenční formou prostřednictvím žáků školy. Informace s návratkou obdrží každý zákonný zástupce.

Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístek za každého žáka školy. Zákonný zástupce označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem dva kandidáty, pro které hlasuje. Je-li označeno více kandidátů, je volební lístek neplatný.

Volební akt probíhá hlasováním korespondenční formou, a to následujícím způsobem:

žák školy předá třídnímu učiteli v obálce hlasovací lístek, kde jsou křížkem označeni kandidáti, pro které jeho zákonný zástupce hlasuje. Třídní učitel zajistí vhození takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.